Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Fatih Projesi Eğitimde İşbirliği Protokolü

Fatih Projesi Eğitimde İşbirliği Protokolü

http://meb.gov.tr/haberler/haberayrinti.asp?ID=9357

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında ''Eğitimde Fatih Projesi İşbirliği Protokolü'' ve ''Eğitimde İşbirliği Protokolü'' imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, her iki protokol kapsamında, bakanlığın eğitimde ihtiyaç duyduğu Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin çalışmaların yapılacağını belirterek, ''Müfredata uygun dijital içerikler geliştirmek, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini arttıracak eğitim içerikleri oluşturmak, yurtdışı burs programlarını yeniden yapılandırmak gibi birçok alanda eğitimde kalitenin ve başarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak'' dedi.

Son dokuz yılda eğitime ayrılan kaynakların daha çok eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmek yolunda kullanıldığını vurgulayan Bakan Dinçer, dersliğin, öğretmenin, bilgisayarın, eğitim araç-gereçlerinin olmadığı bir ortamda eğitimde kaliteyi konuşabilmenin mümkün olmadığını ifade etti. Altyapının iyileştirilmesinin eğitimde kalitenin artmasına katkısı olduğunu belirten Bakan Dinçer, çocukların okullaşma oranlarının önemli ölçüde yükseldiğini, kız çocuklarının ve engelli çocukların eğitime erişimleri konusunda büyük mesafe alındığını, toplumda eğitimin önemine ilişkin bir bilinç ve farkındalığın oluştuğunu da söyledi.

Türkiye'nin ilk ve orta dereceli okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması açısından hiç de küçümsenemeyecek hedeflere ulaşıldığını ifade eden Bakan Dinçer, ''Ancak dünya büyük bir hızla değişip dönüşürken, bilgi ve teknolojik gelişmeler öğrenme-öğretme biçimlerini büyük bir hızla değiştirirken bizlerin de aynı hızla ve çabuklukla hareket etmemiz, tüm sorun alanlarında eş zamanlı bir iyileştirmeyi gerçekleştirmemiz gerekmektedir'' diye konuştu.

''Ölçüm araçları da anahtar öneme sahip''

Fatih Projesi Çözüm Önerileri - 2

Fatih Projesi Çözüm Önerileri - 2

FATİH Projesi için e-kampuste daha önce Kayhan Hoca'dan bir öneri paylaşmıştım...

http://websites.ekampus.orav.org.tr/sinanc9/2012/2/22/23802/content.aspx

ya da direkt buradan ulaşabilrisiniz... 

http://www.ogrenmeyoldasi.com/1/post/2012/02/erdem-ve-serap-renme-yolculuunda.html

Yukarıdaki yazıyı FATİH Projesine çözüm önerisi olarak düşünmüştüm. 

Kayhan Hoca ikincisini de yazdı... Bence ilk yazının hikayesinin bilimsel temellere oturtulmuş hali diye özetleyebiliriz. Önce yazıya bir gözatalım isterseniz...

http://www.hurriyetegitim.com/haberler/05.03.2012/kayhan-karli-ogretmen-akademisi-vakfi-genel-muduru.aspx

Kayhan Hoca'nın yazısından yola çıkarak ve biraz da bu olayın "formatör tarafı" olarak, saha uygulamalarını da göz önüne aldığımızda bir kaç başlığa yoğunlaşıyorum.

1-) Fatih Projesini başından yani F'sinden yakalamak ve kullanmak şarttır.

(Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi)

FATİH = Fırsat'tır

2-) MIT'den Mitchel Resnick şöyle diyor: "Bugün okullarda öğrencilerin öğrendikleri müfredatın büyük bir bölümü kağıt-kalem çağı için tasarlanmıştır. Bu durum iki nedenle değişmeli: Öğrencileri, başarılı olmaları için hazırladığımız dijital toplumsal yaşam dönüşümü ve dijital teknolojilerin öğrencilerimizin öğrenme biçimlerini değiştirmesi... Endüstriyel çağdan bilgi toplumu çağına ve şimdi de yaratıcı toplum çağına geçiş yaşıyoruz." 

Okullarımız değişiyor değişimi de hızlandırmalı FATİH'çe olsun  

FATİH Artırılmalı'dır.

YOK biz değişmeyeceğiz diyen var mı? Duralım mı?

İstanbul iyi örnekler paylaşımı

İstanbul iyi örnekler paylaşımı

 

BaĢvuru Kategorileri
Ġdari ĠĢler/Uygulamalar: Bu kategori, okul/kurum yöneticisi kişilerce sunulan; büro 
işleri, öğrenci işleri, personel işleri, hesap, ayniyat ve döner sermaye işleri, taşınır mal işleri 
hizmetlerine ilişkin uygulama/materyal örneklerini içerir.
Halkla ĠliĢkiler ve ĠletiĢim Uygulamaları: Bu kategori,  velilerin okula ve 
öğrencilerin eğitim sürecine karşı ilgi durumlarına ilişkin politika örnekleri,  kurum içi ve dışı 
halkla ilişkiler için geliştirilmiş araç örnekleri,  kuruma sağladığı fayda örnekleri, kurum 
çalışanlarının anlayış güven ve desteğini kazanmak için kurum tarafından yapılan çalışma 
örnekleri, okul/kurum çalışanları ile öğrenci, veli ve diğer paydaşların performans ve 
memnuniyetlerini artırmaya yönelik öğrenme-öğretme etkinliklerini içerir. Çalışma koşulları, 
çalışanlar arası iletişimin iyileştirilmesi vb, belirli aralıklarla okul/kurum yemeği, sosyal 
aktiviteler, spor faaliyetleri düzenleyerek çalışanları bir araya getirmek, ofis ve çalışma 
ekipmanlarının tam ve kusursuz olması, devamın sağlanması/okul terkinin önlenmesi, vb.
uygulama örneklerini içerir.5
(Örnegin; Okul/kurum dergisi ve gazetesi, okul/kurum web sayfası, sosyal medya, okul/kurum tanıtımı ve kültürü
vb.)
KaynaĢtırma ve &Oum
Bursa ve İstanbul'dan iki etkinlik haberi için yayınımıza ara veriyoruz....

Bursa ve İstanbul'dan iki etkinlik haberi için yayınımıza ara veriyoruz....

e-kampus tarihinin en harEketli günlerinde birini yaşadı bugün... pardon dün... 28.02.20011 Salı diyelim de (de yi de ayrı yazdık :)  tam olsun. Yani iyiki bugün olmadı...  29.02.2011 de yaşasaydık bir espri olacaktı belki de o hareketlilik dört yılda bir olur diye..:)  (ciddi e-ksampusun 28.02.2011  istatistiklerini merak ediyorum )

Yusuf Hoca bir yıl öncesinden sağlam bir gönderme yaptı... e kampus istatistiklerinde en fazla yorumu alan güncelerinden biriydi belki de DEĞİŞİM http://websites.ekampus.orav.org.tr/yziyaguldere/2011/3/11/14150/content.aspx

3 kere saymayı denedim sayamadım 80'in üzerinde yorumlanmış günce ..... 

Buna istaneden II. DEĞİŞİM http://websites.ekampus.orav.org.tr/yziyaguldere/2012/2/28/23939/content.aspx 

Yusuf Hoca kendiyle yarışıyordu bun günce daha fazla yorum alıyordu. yayınlandığı saatten  bun güncenin yayınlandığı şu saate kadar nerdeyse her saatte en az iki yorum vardı... Zincirleme reaksiyon başlamıştı. Burdadan iki günce daha çıktı.. Tuncer http://websites.ekampus.orav.org.tr/tunceraytac/2012/2/28/23957/content.aspx 

ve Esin Hoca

http://websites.ekampus.orav.org.tr/esinburcu/2012/2/28/23958/content.aspx

duygularını dile getirdiler...

Etkilenenler yeni günceler paylaşmaya başladılar...

Sosyal medyada  da paylaşıldı... 

Neydi bu hareteketlilik... Yapılan işin güzelliği, görmek istediğimiz, içinde olmak isteidğimiz yere bir özlemdi belki de...

İleri de buradan esinlenerek daha çok günce çıkacağa benziyor. 

Gün sonunda uzun zamandır e-kampuse yazmayan bir dostla sohbette gelişmeleri değerledirdik... Sağlık sorunları nedeni le yazmayan arakadaşımız e-kampuste ki ateşten etkildendiğini söyledi.... Biz de arada odun atıyoruz dedik ateş sönmesi diye... Yusuf Hoca kömür atınca uzun sürüyor ateş dedik... Bir süre bu ateşte ısınacağız... Yeni kömürler gelene kadar... Malum kış sert geçiyor... Bahara kadar idare edebilrisek belki baharda e-kampuste çiçekler gibi açar...

29 Şubat 2012 Çarşamba 01:21 11 Yorum

Fatih Projesi - Çözüm önerileri...

Fatih Projesi - Çözüm önerileri...

 Sizin bir öğrenme yoldaşınız var mı? Öğrenmeye devam ediyormusunuz?

Kayhan Hoca sorunun yanıtını Serap ve Hasan'la arıyor... Yolları Fatih projesinde kesişiyor...  

 

http://www.ogrenmeyoldasi.com/1/post/2012/02/erdem-ve-serap-renme-yolculuunda.html