Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Flipped Classroom 9 Beğendim Spam Favorilerime Ekle Değerlendir

Flipped Classroom

Öğrencinin derse ilgisizliği, Ödevlerin kopyalanması, Öğretilen konuların özümsenememesi, Derse gelinememesi durumunda, öğretmenin tüm anlattıklarının kaçırılması, Hızlı öğrenenlerin ağır gidişten sıkılması, Hızlı öğrenemeyenlerin belli bir süre sonra dersten kopması, daha sonra da tüm derslerden kopması vb. 

Bu durumda sistemi ters yüz etmeliyiz. Öğrenmede yeni bir pedogojik yaklaşım olan Flipped Classroom la bu sorunları ortadan kaldırabiliriz.

Flipped Classroom nedir?

Geleneksel eğitim yöntemlerini tersine çeviren bir öğretme ve öğrenme yöntemidir.

Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişmesi olarak tanımlanmaktadır (Gagné & Driscol,1988; Ertürk, 1986; Fidan, 1986). Harvard Üniversitesi Fizik profesörlerinden Eric Mazur öğrenmeyi iki adım olarak tanımlamaktadır. Bu adımların ilki bilginin transferi (akademisyen veya farklı kaynaklar aracılığıyla bilgi kaynağından öğrenciye aktarım), ikincisi ise bilginin öğrenci tarafından özümsenmesidir.

Geleneksel eğitim sisteminde nispeten daha kolay olan bilginin öğrenciye aktarımı sınıfta akademisyen tarafından yapılmakta ve daha zor olan bilginin özümsenmesi aşamasında öğrenci ders dışında ödev ve projeleriyle baş başa bırakılmaktadır. Flipped Classroom modelinde ise öğrenciye bilginin aktarımı yine akademisyenleri tarafından hazırlanan ders videoları ve makaleler, Excel dosyaları, PDFler, görseller, resimler ve PowerPoint slaytları gibi tamamlayıcı materyaller yardımıyla gerçekleştirilir. Böylece bilginin transferi, grupla öğrenme alanından çıkarak kişisel öğrenme alanına girer.

 Flipped Classroom ile Başarı nasıl sağlanır?

 Klasik Yöntem

 Hepimizin bildiği gibi Klasik yöntemde öğrenci konuyla ilk karşılaşmayı sınıfta yaşıyor. Öğretmen konuyu anlatıyor daha sonra ev ödevi vererek konunun evde pekiştirilmesini sağlıyor. Yani en zor olan bilginin pekiştirilmesi kısmında öğrenci tek başına kalıyor.

 Flip Yöntemi

 Bu modelde ise öğrenciye bilginin aktarımı yine öğretmenler tarafından yapılıyor. Fakat öğretmenler tarafından önceden hazırlanmış ders videoları, microsoft dosyaları, PDFler, görseller, resimler ve sunu araçları (Powerpoint, prezi,emaze) gibi tamamlayıcı materyaller ile öğrencilerin dersi evlerinde kendi istedikleri zamanda ve diledikleri süre içinde işliyorlar. Sınıf arkadaşları ve/veya dersin hocası ile “çevrimiçi”(online) olarak iletişime geçip, soru  sorabiliyor ve tartışma başlatabiliyorlar. Çevrim içi olarak sunulan mini quizler yardımı ile ders videosunun izlenip izlenmediğinin kontrolü yapılabiliyor.

 Öğretmen: Sürekli anlatan değil bilgiye ulaşmayı yöneten tasarımcı rolünü üstleniyor. Kısacası öğretmen Profesyonel Öğrenen oluyor.

 Öğrenci: Bilgiyi pasif bir biçimde alan değil aktif bir biçimde işleyen ve dönüştüren bireyler olarak rol üstleniyor. Kısacası öğrenci Amatör öğrenen oluyor.

 Flipped Classroom'un Kazanımları

  • Öğrenci istediği yerde istediği zaman dersi dinleyebilir.
  • Her öğrencinin dersi anlama hızı aynı olamayabilir, bunu geleneksel yöntemde öğretmen Flipped Classroom’da ise öğrenci dersi videodan istediği hızla izleyebilir, tekrarlayabilir.
  • Dersler interaktif, etkileşimli ve uygulamalı işleneceği için öğrencinin konuyu özümsemesi daha kolay olacaktır.
  • Öğrenci dersi grup çalışmasıyla yürüteceği için derse karşı ilgisiz kalamaz, dersi dinlememesi söz konusu olamaz.
  • Öğrenciler işbirliği ve tartışmalar sayesinde beraber yeni bilgi üretirler.
  • Hastalık, spor ve kulüp faaliyetleri gibi zorunlu nedenlerden derse gelemeyen öğrenciler dersten geri kalmazlar.
  • Dersin materyalleri sürekli arşivdedir, öğrenci gerek duyduğu zaman geri dönüp sunumları izleyebilir.
  • Öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşim ve kişisel temas daha fazla olur.
  • Öğrencilerin daha çok sorumluluk alacakları bir ortam oluşur ve sınıfta tüm öğrenciler aktiftir.
  • Tüm öğrenciler birebir kişisel eğitim alırlar.

Öğrenci, dersten önce daha alt düzeydeki bilgi edinme ve anlama gibi bilişsel etkinlikleri gerçekleştirir. Ders sırasında akranları ve öğretmenlerinin desteği ile uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma gibi daha üst düzeydeki bilişsel etkinliklere odaklanır.

 Flipped Classroom' da web 2.0 Araçları

Educreations ile bir sınıf yaratıp, derslerinizi hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kayıt olup, beyaz tahtanıza ulaşmanız. Educreations derslerinizde, resim ekleyebir, yazı yazabilir ve sesinizi kaydedebilirsiniz. Öğrencilerinizi sınıfınıza ekleyebilir veya Educreations’ın verdiği kodu onlarla paylaşabilirsiniz.

Blendspacei online bir duyuru panosu gibi de düşünebilirsiniz. Öğrencilerinizle paylaşacağınız PowerPointinizi, pdf, resim, word dosyalarınızı, videolarınız ve hatta Educreation tahtanızı ekleyebilirsiniz. Proje Tabanlı Öğrenme için de öneririm.

FlipQuiz derslerinizi keyifli hale getirecek bir oyun hazırlama aracı. Büyük Risk’e benzeyen bir yarışma hazırlayabilirsiniz. Bir oyunda 6 kategori ve her kategori için 5 soru hazırlayabilirsiniz.

Padlet de çok amaçlı kullanabileceğiniz, yine duyuru panosu özelliğinde bir araç. Dersten once beyin fırtınası yapmak için veya okuma listeleri hazırlamak için kullanabilirsiniz. Ofisinizdeki panoya postitler eklediğinizi düşünün. Bu postitlere link, resim, video ve text ekleyebiliyorsunuz. Daha sona isterseniz panonuzu pdf veya excel dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

TodaysMeet kayıt olmayı gerektirmeyen ve feedback almanıza yardım edecek bir araç ancak beyin fırtınası yapmak için de kullanılabilir.

Movenote Yine ters yüz sınıflar için bir araç, dosyalarınızı, slaytlarınızı sisteme yükleyin ve kendi videonuzu da ekleyerek dersi veya konuyu anlatın.

 

Flipped Classroom ile ilgili online kurs almak için TIKLAYINIZ.

 

Kaynakça

Kaynak 1

Kaynak 2

Kaynak 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...