Öğretmen Akademisi Vakfı Eylül Seminer Döneminde Üç Bin Eğitimciye Ulaştı

Öğretmen Akademisi Vakfı, Eylül ayı “Seminer Dönemi” kapsamında üç binden fazla eğitimciye ulaştı.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), ilkokul, ortaokul ve lise öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim süreci olan “Seminer Dönemi” kapsamında, 1- 13 Eylül tarihleri arasında toplam yüz iki eğitim grubu açarak, üç bini aşkın eğitimciye ulaştı. Öğretmen Akademisi Vakfı her yıl Haziran ve Eylül aylarında gerçekleştirilen bu seminerler kapsamında 2015 yılında yedi bin beş yüzden fazla eğitimciye mesleki eğitimin kapılarını aralamış oldu. 

Öğretmen Akademisi Vakfı okullardaki eğitimin niteliğini geliştirerek, derslerin verimliliğini artırmak ve o öğretim döneminin değerlendirmesinin yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenen Seminer Dönemlerinde  yedi  yıldır eğitim programlarını öğretmenlere ulaştırıyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı, Eylül seminer döneminde “Öğrenen Lider Öğretmen”, “Lise Öğrenen Lider Öğretmen”, “Çözüm Odaklı İletişim” ve “Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin” olmak üzere 4 farklı eğitim başlığı açtı. İlkokul ve ortaokul öğretmenleri, “Öğrenen Lider Öğretmen” başlığı altında iletişim becerileri, ölçme ve değerlendirme, sınıf yönetimi konularında destek alırlarken; lise öğretmenleri “Lise Öğrenen Lider Öğretmen” başlığı altında, iletişim becerilerinin yanısıra direnç ve ergenlikle baş etme yöntemleri üzerine çalışma fırsatı buldular. “Çözüm Odaklı İletişim” eğitiminde; öğrenme ortamında hem öğrencinin, hem de öğretmenin kendisini ifade etme şekli, öğrenme ortamının pozitif olmasının öğrenme sürecindeki etkisi üzerinde tartışan öğretmenler, ayrıca Adel-Faber Castell işbirliğiyle düzenlenen “Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin” programı ile, sahip oldukları yaratıcılık potansiyellerini fark etmeleri ve yetkinliklerini geliştirmeleri, edindikleri bu bilgi ve deneyimi sınıf ortamında öğrencilerine aktarabilmelerini destekleyen modülleri içeren eğitim aldılar

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi alanında Türkiye’nin ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu Öğretmen Akademisi Vakfı faaliyete geçtiği 2008 yılından bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinde yüz binden fazla eğitimciye ulaştı.